Wewnętrzne porządki.

„Trzeba wszystko uporządkować.Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić.”

Lois Lowry